• Demo Image


  • Demo Image
     
  • Demo Image
  • Demo Image

Nadanie imienia  - 4 grudnia 2008r.


Uzasadnienie wyboru imienia:


Warto przypomnieć, że nasze przedszkole rozpoczęło działalność w roku 1948  przy ul. Staroszkolnej 2. Było wówczas jedynym w mieście. W latach sześćdziesiątych dysponowało 120 miejscami. Ta jedyna placówka nie mogła zaspokoić potrzeb rozwijającego się miasta. W roku 1965 przystąpiono do budowy obok starego budynku  nowego przedszkola na ul.Wronieckiej , które swą działalność rozpoczęło trzy lata później i istnieje do dziś.
Przez te wszystkie lata przedszkole zmieniało nazwy, było Państwowe, Miejskie, Publiczne i teraz znów będzie Przedszkolem Miejskim.


Obecnie do przedszkola uczęszcza 186 dzieci. W przedszkolu pracuje 14 nauczycieli, 16 pracowników administracji i obsługi.
Przez 60 lat istnienia placówką kierowały:
Alicja Purgiel -  od 1948 do 1960
Zofia Dymkowska -  od 1960 do 1974
Maria Sowińska  - od 1974 do 1991
Stefania Bejnarowicz  -  od 1991 do 2004
Od 2004 do chwili obecnej - Gabriela Jeżewska


Wszystkie dyrektorki dokonywały wszelkich starań, żeby przedszkole funkcjonowało na coraz wyższym poziomie. Troska o dobro wychowanków oraz rosnące wymagania stawiane przed wychowaniem przedszkolnym i przed nauczycielami były motywacją do podnoszenia kwalifikacji,  doskonalenia ich wiedzy, umiejętności i warsztatu pracy.
Nagle zrodził się pomysł, żeby przedszkole z tak długim stażem miało imię. Przy wyborze kierowano się propozycjami podanymi przez dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników przedszkola. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców podjęła decyzję.

Zadecydowano, że przedszkole otrzyma imię „Bajkowy Świat”

Umotywowano, to tym, że:

spośród wielu gatunków literackich bajki zajmują wyjątkowe miejsce w literaturze, a ich rola w wychowaniu jest właściwie nie do zastąpienia. Bajki to najbliższe dziecku utwory, w których świat realny miesza się z fantastycznym i razem tworzą zrozumiałą rzeczywistość. Bajki silnie działają na wyobraźnię dziecka, pozwalają wczuć się w motywy postępowania ludzi, w ich przeżycia, uczą rozumienia ludzi, oraz rozróżniania dobra i zła. Dzięki bajkom dzieci poznają język literacki, zapoznają się z jego bogactwem i nabywają umiejętność poprawnego wysławiania się.

Dzieci głęboko przeżywają treść, opowiadań, baśni – nie są biernymi ich odbiorcami. Chętnie naśladują w zabawach i inscenizacjach postępowanie bliskich im bohaterom. Często same tworzą z niezwykłą pomysłowością, interesujące opowiadania i historyjki. W bajkach tych śledząc losy wykreowanych przez dzieci bohaterów, możemy zrozumieć co dzieci przeżywają, jakie emocje im towarzyszą , ponadto w ten sposób dzieci tworzą własny system norm i zasad, rozszerzają świadomość. Bajka jest narzędziem służącym nadrzędnemu celowi, jakim jest edukacja, odgrywa istotną rolę w wykreowaniu osobowości małego człowieka. Praca z dziećmi cały czas zatem w różnych formach opiera się na literaturze jaką jest bajka. Doceniając  rolę bajki w codziennej pracy przedszkola nie sposób oprzeć się opinii, że dzieci, które chodzą do przedszkola znajdują się w bajkowym świecie i stąd ta nazwa.

Dzisiaj, w przeddzień Mikołaja, dzieci otrzymają prezent szczególny, inny, prezent, który pozostanie na zawsze. Prezent dla swojego przedszkola, imię „Bajkowy Świat” Dzieci z bajkowego przedszkola chodzą do sal o bajkowych nazwach. Przy wszystkich gościach  dyrektor przedszkola  nadała nazwy grup:
- Smerfy
- Jaś i Małgosia
- Złote rybki
- Krasnale
- Królewna Śnieżka
- Kubuś Puchatek
- Plastusie
- Skrzaty
Dzieci już teraz jako pełnoprawni członkowie  Przedszkola  Bajkowy Świat  złożyły uroczyste ślubowanie odpowiadając na pytania dyrektora: ślubujemy


Czy Wy dzieci z Przedszkola Bajkowy Świat
Będziecie zawsze bawić się i śmiać?

Że będziecie zgłębiać magiczną wiedzę bajek,
I codziennie odwiedzać bajkową krainę
Za dnia i w głębokim śnie?

Że będziecie strzec dobra i zwyciężać zło?

Że będziecie dbać o to
By bajka jasno wyznaczała drogę życia?