WITAMY W GRUPIE KRÓLEWNY ŚNIEŻKI

 

Witamy w nowym roku szkolnym!

"Królewna Śnieżka" to najstarsza grupa w przedszkolu na ulicy Rolnej. Jest nas 10 dziewczynek i 14 chłopców.  Mamy po 5 i 6 lat, a niektórzy z nas chodzą do przedszkola już czwarty rok. Po wakacyjnym odpoczynku pełni zapału przystąpiliśmy do pracy pod czujnym okiem pani Izy, pani Kasi i pani Beni.
W tym roku czeka nas mnóstwo nowych wyzwań, ponieważ dla wielu z nas jest to ostatni rok w przedszkolu. Wyrośliśmy, spoważnieliśmy, wiemy jak można pomagać sobie  wzajemnie, co robić, gdy mamy problem, jak zdrowo się odżywiać i gdzie szukać nowych dźwięków i wiadomości.
Każdego dnia uczymy się, że każdy człowiek bez względu na swoją odmienność, zasługuje na akceptację i szacunek.
Nigdy się nie nudzimy, a nasze dni wypełnione są ciekawymi zajęciami, zabawami i podróżami w świat wyobraźni. Najbardziej lubimy wycieczki - poznajemy wówczas świat przyrody i wiele ciekawych miejsc.
Mamy nasz własny „kodeks grupy” i zawsze postępujemy zgodnie z ustalonymi zasadami.
Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i do odwiedzin w grupie „Królewna Śnieżka” zapraszamy!

 


 

 TEMATYKA WRZEŚNIA:

 • RAZEM W PRACY I W ZABAWIE.
 • LETNIE WSPOMNIENIA.
 • BEZPIECZEŃSTWO NAJWAŻNIEJSZE.
 • PRZYJACIELEM BYĆ - PRZYJACIELA MIEĆ.
 • OPOWIEŚCI ZŁOTEJ JESIENI.


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE I DYDAKTYCZNE:

 • Zintegrowanie grupy, kształtowanie umiejętności współpracy z innymi dziećmi. Poznanie zasad panujących w grupie oraz obowiązków dyżurnego.
 • Uświadomienie wartości więzi międzyludzkich takich jak koleżeństwo, przyjaźń. Uczenie się komunikowania swoich potrzeb, pragnień i otwartości na uczucia innych; nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami.
 • Poznanie różnych regionów naszego kraju, zwrócenie uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów. Budzenie więzi z krajem i rodzinna miejscowością.
 • Poznanie podstawowych zasad zachowania, związanych z bezpieczeństwem na drodze i podczas korzystania ze środków transportu.
 • Wzbudzanie u dzieci zaufania i szacunku w stosunku do przedstawicieli służb ratowniczych. Dostrzeganie różnych rodzajów zagrożeń; zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.
 • Klasyfikowanie przedmiotów według podanego kryterium, rozpoznawanie i nazywanie kształtów podstawowych figur geometrycznych. Kształtowanie orientacji przestrzennej, umiejętności określania kierunków.
 • Słuchanie utworów literackich i poprawne wypowiadanie się na ich temat. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego: przewidywanie skutków przedstawianych sytuacji oraz wskazywanie prawidłowych sposobów postępowania. Zabawy teatralne i dramowe.
 • Uwrażliwienie na piękno przyrody jesienią, pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla jesieni.
 • Doskonalenie procesów analizy i syntezy słuchowej, wyodrębnianie głoski w nagłosie. Czytanie globalne.