WITAMY W GRUPIE KUBUSIA PUCHATKA


Nasza grupa liczy 25 dzieci:
10 – dziewcząt
15 – chłopców
2011r - dzieci 4 - letnie - 11 osób
2012r - dzieci 3 - letnie - 14 osób

     Dzieci są pod opieką pań : Katarzyna Just, Bogusława Kluska, Alina Szczublewska, Sławomira Filoda.
Codziennie przeprowadzane są zajęcia wychowawczo-edukacyjne w oparciu o podstawę programową. Każdego dnia przed śniadaniem odbywają się ćwiczenia poranne, a dwa razy w tygodniu ćwiczenia gimnastyczne i j. Angielski. Każdego dnia  wychodzimy na świeże powietrze. W grupie obowiązuje „Kodeks dobrego kolegi”. Dzieci uczą się odpowiedzialności, porządku, szacunku do innych, obowiązku wywiązywania się z powierzonych zadań. Staramy uczyć się umiejętności współdziałania z innymi dziećmi i dorosłymi.
Chcemy odpowiadać na zadawane przez dzieci pytania „ a dlaczego” dążąc do poznania tego - co dla nich nowe, do wyjaśnienia tego - co niezrozumiałe.
Pragniemy uczestniczyć razem z dziećmi w odkrywaniu małych i dużych tajemnic, towarzyszyć im w zaspokajaniu ciekawości świata.
Chcemy czynić to tworząc odpowiednie warunki, otoczenie oraz prowadząc zajęcia poprzez które każde dziecko będzie mogło rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i umiejętności.
Swoje relacje chcemy opierać na wzajemnym szacunku i zaufaniu, by każde dziecko czuło, że jest kimś wyjątkowym, ważnym dla nas, by wierzyło w swoje szanse i możliwości.