WITAMY W GRUPIE PLASTUSIA

„PLASTUSIE”

Jedzie Plastuś lasem,
jedzie Plastuś gajem,
wiezie do przedszkola
wiele różnych bajek.

Te wiersze i bajki
dla nas napisała
Maria Kownacka,
która dzieci kochała.

Plastusie, Plastusie
tak się nazywamy,
bardzo go lubimy
i dla niego śpiewamy.
W przedszkolu jest fajnie,
zgodnie się bawimy.
W Czarnkowie mieszkamy
Do nas zapraszamy!


     Bardzo miło witamy wszystkich Rodziców i Dzieci w roku szkolnym 2015/16
Nasza grupa to „Plastusie”. Grupa liczy 18 dzieci, są to dzieci w wieku 5 i 6 lat .W grupie jest 9 dziewczynek i tyle samo chłopców. Dzieci są pod opieką pań: Małgorzaty Kaczmarek, Małgorzaty Kicza, Gabrieli Jeżewskiej i Małgorzaty Wenz.
Do pracy z grupą wybraliśmy program „Zanim będę uczniem”. Wykorzystując naturalny potencjał dzieci, stwarzamy warunki umożliwiające zdobywanie przez nie nowych doświadczeń - wiedzy i umiejętności. U ,,Plastusi” kładzie się nacisk na przestrzeganie przedszkolnych zasad współżycia w grupie rówieśniczej. Przyswajamy nawyki kulturalnego i serdecznego zachowania wobec kolegów. Uczymy się zgodnego współdziałania w zespole i podejmowania prób rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji. Uczymy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. Najważniejsze, by każdy dzień sprawiał dzieciom radość, a na ich twarzach był zawsze widoczny uśmiech.
Życzymy więc wszystkim dzieciom samych radosnych i ciekawych chwil w przedszkolu, a Rodzicom życzymy, aby nie ustawali w budowaniu i odkrywaniu osobowości swoich dzieci.