WITAMY W GRUPIE SMERFÓW

Grupa I Smerfów świat.
Papa Smerf dziś wita was,
a Smerfetka was zabawi
i kolegów swych przedstawi.
(…)

U nas zawsze jest wesoło,
 razem tańczą wszyscy w koło.
Wszystkie panie nas kochają
i najlepiej o nas dbają.

     Jesteśmy najmłodszą grupą w przedszkolu liczącą 23 dzieci. W grupie jest 11 dziewczynek i 12 chłopców.
Wszystko jest dla nas nowe, obce, dlatego też panie dokładają wszelkich starań, abyśmy czuli się bezpiecznie i szczęśliwie.
Pracują tu trzy nauczycielki: Hanna Kijanka, Wiesława Redmann, Małgorzata Pietras ich działania wspierają pani Sylwia Nawrot i Sylwia Garstka.
Zdarza nam się jeszcze troszeczkę popłakać i zatęsknić za rodzicami, ale myślimy, że wkrótce przedszkole stanie się dla nas „drugim domem”. 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:

WRZESIEŃ

 • zaznajomienie z salą przedszkolną
 • zapoznanie z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu
 • zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania
 • wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków
 • kształcenie umiejętności wokalnych
 • poznawanie i nazywanie emocji – strach, poznawanie sposobów pokonywania strachu
 • reagowanie na zmianę dynamiki
 • porównywanie wielkości
 • poznawanie wybranych znaków drogowych, opisywanie ich wyglądu
 • poszerzanie wiedzy na temat zabawek
 • rozwijanie myślenia i spostrzegawczości
 • rozpoznawanie własnego nastroju,
 • określanie własnego nastroju przy pomocy obrazkowych buziek.
 • kształcenie poczucia rytmu
 • rozwijanie umiejętności tworzenia form przestrzennych
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki
 • rozwijanie słuchu muzycznego, uwrażliwienie na wysokość i barwę dźwięku.