WITAMY W GRUPIE TROSKLIWE MISIE

Witajcie !!!

To my – Troskliwe Misie. Chodzimy do przedszkola przy ul. Rolnej.
Jesteśmy grupą uroczych przyjaciół, a każdy z nas ma specjalną misję, dbamy o różne dziedziny troszczenia się. Bardzo lubimy pomagać sobie i wszystkim tym którzy tego potrzebują.
Chcemy także troszczyć się o otaczającą nas przyrodę.
Pewnie zastanawiacie się czy damy sobie radę? Ależ tak, w jedności nasza siła.
Jest nas razem 20 misiaków - każdy kolorowy, mięciutki i wesoły.
Dziewczynki to 8 spośród nas, jednak w większości są chłopcy – jest ich 12. Każdego dnia w naszej grupie uczymy się wielu wspaniałych rzeczy:
tańców, piosenek i zabaw, zdobywamy nowe wiadomości.
Najbardziej jednak lubimy beztroskie zabawy i wyjścia na świeże powietrze.
W zdobywaniu nowych umiejętności pomagają nam nasze panie,
które razem z nami bawią się, zawsze służą nam pomocą i dobrą radą, a kiedy potrzeba pogrożą paluszkiem – to Pani Asia i Pani Dominika.
Trzeba pamiętać jednak o tym, że każdy misiak ma swój charakterek,
dlatego też wspólnie z naszymi paniami ustaliliśmy zasady postępowania
w naszej grupie, to taki nasz „Grupowy kontrakt”.
Teraz staramy się ich przestrzegać.
Chcemy powiedzieć jeszcze jedno - gdziekolwiek Troskliwe Misie będą i cokolwiek będą robić, w swój mięciutki i zabawny sposób zawsze będą dzieliły swój specjalny dar troszczenia się z każdym, kogo napotkają na drodze.


Troskliwie i milutko wszystkich pozdrawiamy.


 

 


TEMATYKA MIESIĄCA WRZEŚNIA:
   

 • Razem w pracy i w zabawie (01.09 – 05.09)
 • Letnie wspomnienia (08.09 – 12.09)
 • Bezpieczeństwo najważniejsze (15.09 – 19.09)
 • Przyjacielem być - przyjaciela mieć (22.09 – 26.09)


CELE MIESIĄCA:

 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji.
 • Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
 • Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie, wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 • Zapoznanie z różnymi regionami naszego kraju ze zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów.
 • Poznanie zasad zachowania się i bezpieczeństwa w różnych środowiskach.
 • Nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami.
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów ze względu na różne kryteria.
 • Budzenie więzi z naszym krajem oraz rodzinną miejscowością.
 • Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym.
 • Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych aspektów życia.   
 • Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu.
 • Wzbudzenie zaufania do przedstawicieli służb specjalnych.
 • Kształtowanie właściwych zachowań w kontaktach z osobą obcą.
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności umiejętności określania kierunków.
 • Uświadomienie wartości więzi międzyludzkich, takich jak: koleżeństwo, przyjaźń.
 • Przybliżenie podstawowych zasad moralnych, jakie należy respektować w relacjach z innymi.
 • Uczenie się komunikowania swoich potrzeb, pragnień i otwartości na uczucia innych.

Urodziny we wrześniu obchodzą:

 • Kamil F.  3.09
 • Krzysiu m. 13.09
 • Maja M.  19.09

 

TEMATYKA MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA

 • Opowieści złotej jesieni (29.09 – 03.10.2014r.)
 • Owce, jarzynki – kolorowe witaminki (06.10 – 10.10.2014r.)
 • Jesienne spacery (13.10 – 17.10.2014r.)
 • Piękno jest wszędzie (20.10 – 24.10.2014r.)
 • Jesienne eksperymenty (27.10 – 31.10.2014r.)


CELE MIESIĄCA:

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw. Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia. Wyodrębnianie i nazywanie elementów budowy roślin oraz wskazywanie części jadalnych
 • Wzbudzanie zainteresowania czytaniem przez globalne czytanie wyrazów oraz poznanie zapisu graficznego głoski a
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji oraz wyodrębniania podzbioru
 • Zrozumienie podstawowych zasad przydatnych podczas kupowania i sprzedawania towarów.
 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla wczesnej i późnej jesieni. Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata przyrody. Uświadomienie potrzeby chronienia przyrody przez różnorodne działania, m.in. zakładanie rezerwatów, parków narodowych
 • Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy
 • Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką. Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych. Rozwijanie zdolności przeżywania piękna w kontakcie ze sztuką i naturą. Dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wewnętrznym człowieka. Uwrażliwienie dzieci na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu. Gromadzenie artystycznych i estetycznych doświadczeń pozwalających kształtować własny gust i wyczucie dobrego smaku. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych w otoczeniu człowieka. Kształcenie krytycznego stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu czy działania na szkodę przyrody
 • Wzbogacenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych i pogodowych charakterystycznych dla jesieni
 • Poszerzenie wiadomości na temat roli wiatru w przyrodzie i sposobów jego wykorzystania przez człowieka
 • Kształcenie postaw proekologicznych związanych z oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych podczas wykonywania doświadczeń przyrodniczych i prostych eksperymentów. Uświadomienie, jakich rzeczy nie należy robić bez zgody i kontroli osoby dorosłej
 • Wzbogacenie słownictwa umożliwiającego opisywanie zjawisk atmosferycznych i pogodowych. Porównywanie liczebności zbiorów przez przeliczanie i grupowanie w pary.


W październiku urodziny obchodzą:

 • 12.10  - Eryk
 • 18.10 – Julka S.